Home

Key Insight Series; Wisdom of (small) Crowds!

Waar doe je nog echt nieuwe inzichten op? Welke websites zijn toonaangevend? Welke rapporten moet je dan lezen? Zijn die niet te academisch en al achterhaald op het moment dat ze gepubliceerd worden? Of juist te eenzijdig en daarom onbruikbaar voor de eigen specifieke situatie? Grote onderzoeksinstituten als Gartner, Forrester en dergelijke doen vaak niet meer dan CIO’s, COO’s, CFO’s en CEO’s vragenlijsten voorleggen. Hoe vaak zitten ze er niet naast? Wat kan je met die ‘brede’ en dure rapporten? Hoe vertaal je die naar je eigen situatie en breng je de kennis en ervaring van anderen in? Hoe kun je elkaars inzichten vervolgens verrijken, verdelen en de nieuwe inzichten laten ‘werken’?

Kunnen we ‘Wisdom of the Crowd’ ook op kleine schaal toepassen?

Wie kent niet het boek ‘The Wisdom of Crowds’ van James Surowiecki? Hij stelt dat groepen vaak opmerkelijk intelligent zijn. Als je de ‘mening van de menigte’ kunt aggregeren krijg je vaak antwoorden die beter zijn dan die van individuele deskundigen. Denk bijvoorbeeld aan de TV Show; Lotto weekend miljonairs. Hierbij moeten deelnemers steeds lastiger vragen beantwoorden om een miljoen Euro te kunnen verdienen. In 65% van de gevallen vonden deelnemers het goede antwoord als ze telefonisch een deskundige / expert konden raadpleegden. Zij die het publiek in de studio raadpleegden scoorden in 91% van de gevallen goed!

 

De klas is vaak slimmer dan het slimste meisje of jongetje!


Surowiecki stelt dat je Wisdom of Crowds kan toepassen voor het nemen van beslissingen, oplossen van problemen, bij het inschatten wat anderen gaan doen maar ook voor het beïnvloeden van zaken door ‘netwerken van vertrouwen’ te creëren. ~ Decisions are often better than could have been made by any single member of the group ~ Hier staat een Pecha Kucha presentatie over The Wisdom of Crowds van Jerre Lubberts .

Deelnemers van de Key Insight series hebben inmiddels ervaring om deze aanpak te gebruiken voor 1) zowel het bepalen op welke veranderingen moet worden ingespeeld als 2) het daarna sneller doorvoeren van veranderingen in de eigen organisatie.

Key Insight Series; geen ‘Ronde Tafel’ maar wat dan?

Wie is er niet eens uitgenodigd voor een ‘ronde tafel’ bespreking? Prima formule. Zeker interessant om collega’s, branchegenoten of juist ‘vogels van divers pluimage’ te ontmoeten en tijdens een informele sfeer vrijelijk te kunnen praten. Bijvoorbeeld over ontwikkelingen die ons allemaal raken of om juist een specifiek project te bespreken. Dus geen zoveelste congres met ‘death by powerpont’ met beperkte mogelijkheid tot netwerken. Echter wel lastiger om echt ‘de diepte’ in te gaan. Daarom gebruikt de Key Insight Series het Thinking Table concept van Connection of Minds. Een formule die uitstekend geschikt is om de interactie aan te gaan, waar ruimte wordt gecreërd om iedereen te ‘horen’ en elkaar te ont-moeten. Om te verbinden. Echt nieuwe ideeën op te doen. Alle ‘koppen bij elkaar te steken’ zodat elke deelnemer met elke deelnemer in gesprek kan gaan. Waarbij een moderator helpt om meer uit het gesprek te halen en iedereen kan zien dat wat hij of zij heeft gezegd ook goed is ‘aangekomen’. Door de inzet van ‘livemindmapping’ gaan ideeën niet meer verloren en wordt tegelijkertijd de ‘rode draad’ voor iedere deelnemer (letterlijk) zichtbaar in de mindmap!

Interesse? Kijk dan verder op connectionofminds.com of stuur een mail naar info@connectionofminds.com of bel 070-7071355